Doelgericht werken

  • Wilt uw team meer loskomen van de methode?
  • Denkt u erover na hoe uw team de stap kan maken van denken vanuit  lessen, naar denken vanuit doelen?
  • Wilt u kinderen meer betrekken bij hun eigen leerproces?

Bloos! Onderwijsadvies kan uw team scholen in het versterken van het curriculair bewustzijn. Van daaruit kunnen passende vervolgstappen worden ondernomen, zoals het leren werken met korte, doelgerichte instructies, het op maat verzorgen van instructies en het betrekken van kinderen bij hun eigen ontwikkeling.

Meer weten? Bekijk dan onderstaande publicatie: