Bloos! onderwijsadvies

Ik bloos van… 

 • Spanning wat er gaat gebeuren 
 • Het inspirerende bezoek aan die innovatieve school 
 • De presentatie die ik als stuurgroep lid aan mijn team heb mogen geven 
 • De blunder die ik heb begaan tijdens de proeftuin ‘rekenen’ 
 • De positieve feedback van de kinderen over de proefjes bij het thema ‘menselijk lichaam’ 
 • De ouders die vol verwondering door de school heen lopen
 • Trotsheid op mijn school! 

 

Werkwijze 

Bij mijn begeleidingstrajecten maak ik dankbaar gebruik van de expertise van mijn oud-werkgever KPC Groep (los gebaseerd op Nieuwenhuis The Art of Management, 2010), welke een veranderproces indeelt in de volgende fasen: 


Richten: 

 • Visie ontwikkeling 
 • Verkennen wat men wil door gesprek, schoolbezoeken etc. 

De richtfase wordt afgesloten met het vaststellen van een stip aan de horizon. 

 Begeleiding: visie bijeenkomsten, scholenbezoeken, studiebijeenkomsten 


Inrichten: 

 • Werken aan voorwaarden om de stip aan de horizon te kunnen realiseren 
 • Eerste stappen zetten in de richting van de stip aan de horizon 

 Begeleiding: studiebijeenkomsten, coaching stuurgroep, coaching op de werkvloer 


Verrichten:

 • De stip aan de horizon is gerealiseerd. 
 • Aandacht voor borging 

 Begeleiding: studiebijeenkomsten, coaching stuurgroep, coaching op de werkvloer 


Berichten: 

Gedurende het traject vindt consequent berichtgeving plaats naar en tussen alle betrokken partijen. 

 

Stijl 

Mijn aanpak kenmerkt zich door een hoge mate van samenwerking, een positieve insteek en een flinke dot energie. Daarnaast werk ik graag praktisch, ben ik snel en to the point. Meer informatie over mij vind je op mijn LinkedIn pagina. Hier zijn ook referenties van klanten te vinden.